Home * Tournaments * Dutch Open Computer Chess Championship * DOCCC 1983
< Prev Next >

The 3rd Dutch Computer Chess Championship took place August 19-21, and 26-28, 1983, at the Centraal Reken Instituut of Leiden University, Leiden, The Netherlands.

Final Standing

3rd Dutch Computer Chess Championship 1983 [1]
#
Program
1
2
3
4
5
6
7
8
P
SOS
SoDOS
1
Chess 0.5X
9b1
10w1
8b1
3w1
2w1
4b1
7b1
5w1
8
36
36
2
PK83
5b1
4b1
3w½
7w1
1b0
9w0
13w1
10b1

35½
21¼
3
Pion
11w1
7w1
2b½
1b0
4w0
12b1
14w1
9b1

32½
16¾
4
Nona
13b1
2w0
9b1
8w1
3b1
1w0
5b0
7w1
5
36½
18
5
Gambiet 83
2w0
13b1
7w0
12b1
8b1
10w1
4w1
1b0
5
34
16½
6
Pachera
7b0
9w0
13w1
10b½
11w0
14b1
8w1
12b1

22½

7
Nightmare
6w1
3b0
5b1
2b0
12w1
11b1
1w0
4b0
4
40
16
8
Cyborg 1.0
12w1
11b1
1w0
4b0
5w0
13b1
6b0
14w1
4
30

9
Storm
1w0
6b1
4w0
11b½
14w1
2b1
10b0
3w0

35½
11¾
10
Rebel
14w1
1b0
12w0
6w½
13b1
5b0
9w1
2w0

30½

11
Usurpator II
3b0
8w0
14b1
9w½
6b1
7w0
12w0
13b1

25½

12
Dappet
8b0
14w1
10b1
5w0
7b0
3w0
11b1
6w0
3
30
7
13
GVNAF
4w0
5w0
6b0
14b1
10w0
8w0
2b0
11w0
1
31
0
14
IGM
10b0
12b0
11w0
13w0
9b0
6w0
3b0
8b0
0
28½
0

Participants

[2]
Program
Authors
Processor
Language
Chess 0.5X
Wim Elsenaar
PDP-11
Assembly
Cyborg 1.0
Juul Moormann
8088
Assembly
Dappet
Dap Hartmann, Peter Kouwenhoven
PDP-11
Fortran, Assembly
Gambiet 83
Wim Rens
Z80
Assembly
GVNAF
Gert Vriend
DEC-10
Fortran, Assembly
IGM
Peter van Diepen
6800
Lisp
Nightmare
Joost Buijs
8088
C, Assembly
Nona
Frans Morsch
6502
Assembly
Pachera
Paul Ramsteijn
Z80
Assembly
Pion
Jan Derksen, Gerlach van Beinum,
Sito Dekker, Jaap van den Herik,
John Huisman, Roger Hünen, Harry Nefkens
68000
C
PK83
Ard van Bergen
PDP-11
Fortran
Rebel
Ed Schröder
Z80
Assembly
Storm
Theo van der Storm
PDP-11
C
Usurpator II
Harm Geert Muller
6502
Assembly

Publications


External Links


References

  1. ^ ONK 1983 CSVN site
  2. ^ Roger Hünen, Sicco Kooi (eds.) (1984). CSVN computerschaak toernooi Leiden 1983. pdf hosted by Hein Veldhuis

What links here?


Up one level